Leasing

I treningsbransjen er riktig og korrekt utstyr for å lykkes. Utstyret er kapitalkrevende, og store investeringer kan fort legge beslag på store deler av virksomhetens kapital. I tillegg opplever bransjen skarp konkurranse og kontinuerlig press på lønnsomheten.

Flere aktører ser at det ikke er hensiktsmessig, kanskje heller ikke forsvarlig, å finansiere innkjøp med egenkapital. Dette har gjort leasing til en veletablert og anerkjent form for finansiering i treningsbransjen.

  • Leasing forenkler driften.
    Via våre partnere på leasing og finansiering har vi hjulpet en rekke kunder i treningsbransjen med leasing i en årrekke. - Ved å lease maskiner og utstyr oppnås inntil 100 % finansiering. Du slipper å investere, men du kan benytte utstyret akkurat som om du hadde eid det. Med en leasingavtale betales et fast beløp, som regel månedlig, fordelt over avtaleperioden, la oss si fem år. Dette skaper forutsigbar budsjettering og forenklet regnskapsføring, samtidig som det kan være skattemessig fordelaktig!
  • Når man vurderer nyanskaffelser bør man også ta med i betraktningen at leasing gjør det mulig å jevnlig oppgradere til mer moderne utstyr. Vi ser at dette utgjør et slagkraftig og viktig konkurransefortrinn, spesielt for en del typer treningsutstyr, der utviklingen av funksjonalitet og teknologi går svært raskt. Vi jobber med å finne gode løsninger tilpasset den hver enkelte bedrift sine behov.

Leasing er for alle!
Alt av treningsapparater, tilleggsutstyr og tjenester kan leases, og ikke minst kan frakt og montering inngå som en del av leasingavtalen. Leasing av treningsutstyr kan være aktuelt for de fleste aktører innen treningsbransjen:

  • Små og store treningssentre
  • Hoteller som tilbyr treningsfasiliteter
  • Eiendomsutviklere som vil etablere trimrom i boligkomplekser
  • Bedrifter som vil gi ansatte mulighet for en treningsøkt på arbeidsplassen

Både private og offentlige foretak kan velge leasing som finansieringsform. Vi skreddersyr løsninger som passer nettopp din type virksomhet.

  • Er du nysgjerrig på å se hva leasing kan utgjøre for din bedrift? Ta kontakt med oss