Leasing

Flere treningssenter, bedrifter og fysioterapeuter leaser treningsutstyr av oss i GymSport.  Via våre samarbeidspartnere tilbyr vi leasing og leie av treningsutstyr. Inntil 100 % finansiering. Noen leaser treningsutstyr til et komplett treningssenter, mens andre leaser en tredemølle, treningsapparat eller annet utstyr.

 • Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål
 • Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen
 • De skattemessige fradragene blir større for leasing enn for lån, da de samlede avskrivningene ved lånefinansiering er lavere enn de totale leiekostnadene i leieperioden
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet
 • Binder ikke bedriftens øvrige pantesikkerheter, da vi vanligvis kun har sikkerhet i utstyret
 • Finansiell spredning

Enkel budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet.

 • Leasing har en rekke fordeler, og er et meget godt alternativ til andre finansieringsformer som lånefinansiering og egenkapital for finansiering av utstyr
 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening
 • Fleksibelt. Leiene kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved sesongsvingninger
 • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse
 • Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr
 • Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd
 • Bedre forholdstall i balansen da leasingproduktene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet

 

Har du spørsmål eller lurer på noe angående finansiering, så ta kontakt med oss. Planlegger du å starte ditt eget gym, så kan vi sende deg en enkel budsjettmal der du kan plotte inn det du trenger slik at du ser om det er mulig å drive butikk.