Service

Vi tilpasser en serviceavtale for regelmessig vedlikehold av ditt treningsutstyr, og har serviceavtaler i hele Norge. Nytt treningsutstyr kan være en relativt kostbar investering, og da er det fornuftig å ta godt vare på utstyret. De som bruker treningsutstyret får også en bra opplevelse ved bruk, og minsker sjansen uforutsette problemer. Uansett hvilket treningsutstyr du har, så trenger det regelmessig vedlikehold, enten det er utstyr du har hjemme, idrettslaget, skolen, på jobben eller på treningssenteret.

En serviceavtale vi gi deg tilgang til rett kompetanse og rask responstid. Vårt serviceteam er eksperter på alle typer treningsutstyr, uansett varemerke. Serviceavtalen tilpasses kundens ønsker og behov. Etter hver service vil du som kunde få tilsendt en rapport som viser hva som er utført, og hva som evt. bør utbedres. Avdekkes det feil og mangler gir vi en anbefaling med hensyn til utbedring og kostnadsestimat.

Selvsagt krever kardiomaskiner og magasinapparater mer service enn manualer og vektskiver, men vi er opptatt av sikkerhet, så ved en kontroll går vi over det meste for sikkerhets skyld. 

 

En serviceavtale med GymSport vil gi deg:

  • Høyere driftssikkerhet
  • Forutsigbare vedlikeholdskostnader
  • Trygghet for brukerne
  • Rapport ved avvik
  • Fornøyde brukere


Akutt service:

  • Dersom det skulle oppstå akutte problemer, eller behov for reparasjoner som haster, har vi generelt kort responstid, uansett hvor i Norge du er lokalisert.

Vaktmester oppgaver:

  • Ja, vi har flere kunder som leier inn oss på maling, listing, oppheng av div etc.

Takst:

  • Ønsker du en verditakst på treningsutstyret ditt, kan vi få til det. Vi tar også takst av ødelagt utstyr p.g.a både hærverk, brann og vannlekkasjer o.l

Ønsker du mer info? Eller et uforpliktende tilbud på en serviceavtale? Ta kontakt.

 

Mail: service@gymsport.no

Telefon: 40001618

Web: www.gymsport.no